Nuorkarjan teemavuodella lisää hyvinvointia ja kannattavuutta

14.01.2014

Nuorkarjan teemavuodella lisää hyvinvointia ja kannattavuutta

 
Valio Oy, Valioryhmän osuuskunnat, ProAgria Keskusten Liitto ja keskukset, Eläintautien torjuntayhdistys ETT, Faba ja Maatalouden Laskentakeskus MLOY valitsevat vuosittain teeman, johon keskitytään yhdessä. Vuoden 2014 teemaksi valittiin nuorkarjan eli vasikoiden, lihanautojen ja hiehojen kasvatus ja hyvinvointi. Tarkoituksenmukaisella ruokinnalla, hyvällä hoidolla ja hyvillä olosuhteilla vasikoista kehittyy hyvinvoivia ja tuottavia eläimiä, mikä parantaa tuotannon kannattavuutta.
 
Nuorkarjan teemavuonna Valio Alkutuotannossa ja Valioryhmässä keskitytään vasikoiden ruokinnan sekä nuorkarjan olosuhteiden parantamiseen. – Lehmän kasvatus alkaa jo vasikasta, joten haluamme kiinnittää huomiota erityisesti vasikoiden alkukasvatukseen, nuorten eläinten kasvun seurantaan sekä kasvuolosuhteisiin, kertoo alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen Valio Oy:stä.
 
Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi vasikoiden juottaminen ja ryhmittelyn merkitys. Tiloja kannustetaan tekemään nuorkarjalle tavoitteiden mukaista säilörehua sekä teettämään rehuista analyysejä ja niiden pohjalta nuorkarjan ruokintasuunnitelmia sekä seuraamaan kasvua. Nousiaisen mukaan sekä maitotuotos että kestävyys paranevat, kun ruokinta on kunnossa ja hiehot saadaan poikimaan ajoissa, 24–26 kuukauden ikäisinä.
 

Tavoitteena kestävä lehmä

 
ProAgrian asiantuntijoista noin 160 työskentelee maitotilojen parissa. Heidän käytössään on alan tutkimuksen, meijereiden ja neuvonnan kanssa yhdessä rakentama KarjaKompassi-ohjelma, jolla voidaan suunnitella tavoitteiden mukainen ruokinta sekä hiehoille että lihanaudoille.
 
– Viime vuonna ProAgria suunnitteli noin 3 200 maitotilan hiehojen ruokinnan ja lähes 500 tilan sonnien ruokinnan. Näitä määriä aiotaan nostaa Nuorkarjan teemavuoden aikana, kertoo palveluryhmäpäällikkö Sanna Nokka ProAgria Keskusten Liitosta.
 
ProAgria järjestää Nuorkarjan teemavuonna Nuorkarjahavaintoja ja Hienot Hiehot - BM-pienryhmiä, joissa opitaan arvioimaan nuorkarjan kuntoa ja olosuhteita, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä etsitään yhdessä keinoja hyvään kasvuun. Lisäksi uudistetut työkalut, kuten hiehojen ”neuvolakäyrä” ja asiantuntijoiden vahvistunut tietotaito ovat yrittäjien käytettävissä jokapäiväisessä neuvontatyössä.
 
- Nopean kasvun vaiheessa eläin kasvaa hyvällä rehuhyötysuhteella, mikä näkyy alempina rehukustannuksina, Nokka jatkaa.
 

Huomiota terveyteen

 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry keskittyy Nuorkarjan teemavuotena nuorkarjan terveydenhuoltoon ja välitysvasikoiden hyvän laadun turvaamiseen. Huomiota kiinnitetään myös turvallisiin ja laadukkaisiin vasikkatiloihin, joissa kasvaa hyvinvoivia ja terveitä vasikoita.
 
– Vasikan ruokinnassa on tärkeää esimerkiksi ternimaidon riittävä saanti sekä vasikoiden hyvän alkuhoidon ohjeistus. Tämän päivän haasteena on tilojen laajentaminen ja uudiseläinten hankinta, kertoo eläinlääkäri Erja Tuunainen ETT:stä.
 
Teemavuoden aikana ETT ry jatkaa laajentavien tilojen ohjeistamista mahdollisimman turvalliseen eläinten hankintaan. ETT:n yhtenä tehtävänä on ehkäistä rehuperäisiä tauti- ja hygieniariskejä sekä ylläpitää ja kehittää rehualan positiivilistaa ja siihen liittyvää toimintaa. Positiivilistalle hyväksytyt yritykset sitoutuvat noudattamaan tiettyjä laatukriteerejä rehun tuonnin ja valmistuksen suhteen.
 

Apua uudistamiseen

 
Faban tavoitteena on nostaa Nuorkarjan teemavuoden aikana esille erityisesti suunnitelmallinen ja taloudellinen eläinaineksen uudistaminen. – Nykyaikaiset, uudet menetelmät ja niiden tuomat mahdollisuudet eläinvalinnan helpottamiseksi eivät ole vielä läheskään kaikkien karjanomistajien ja asiantuntijoiden tiedossa, kertoo Faban palvelujohtaja Marja Eskelinen.
 
Jokainen karjanomistaja pystyy testauttamaan karjansa eläimet jo vasikkana genomitestillä ja tutkimaan niiden jalostuksellisen tason. FabaINTO-suunnitelma auttaa, kun suunnitellaan laajentamista ja halutaan hallitusti lisätä eläimiä.
 
Hiehojen poikimaikä on tilalle merkittävä taloudellinen tekijä. Poikimaiän viivästymiseen on monia syitä, joita voidaan selvittää hedelmällisyysneuvonnan avulla. Apuna voidaan käyttää myös FabaHELMI-palvelua.
 

Pohjana Ruokinnan teemavuoden työ

 
Vuonna 2013 työskenneltiin ruokinnan kysymysten parissa. Tilojen omien rehujen analysointi ja tulosten hyödyntämisen lisääntyminen, ruokinnan suunnittelu ja seuranta sekä karjatason havainnointi saivat maitomäärät kasvuun. Ruokinnan teemavuonna useissa medioissa nostettiin esiin tilojen itse tuottamien rehun laatua, määrää ja saatavuutta.
 

Lisätiedot

 
Juha Nousiainen, Valio Oy, puh. 050 384 0242, juha.nousiainen@valio.fi 
Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto, puh. 020 747 2456, sanna.nokka@proagria.fi 
Erja Tuunainen, ETT ry, puh. 040 709 0021, erja.tuunainen@ett.fi
Marja Eskelinen, Faba, puh. 040 311 5100, marja.eskelinen@faba.fi
 
 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.