LähiTapiolan ja ProAgrian uusi yhteinen johtamisvalmennus käynnistyy

19.09.2013

LähiTapiola ja ProAgria ovat yhteistyössä rakentaneet kehittäville ja työllistäville maatilayrityksille suunnatun johtamisen valmennusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjien johtamisosaamista sekä riskienhallintaa ja saada sitä kautta aikaan entistä parempaa tulosta sekä valmiuksia kannattavaan yrityksen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Valmennusohjelma alkaa vuoden 2013 lopussa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.10 asti. 

LähiTapiola ja ProAgria lupaavat, että valmennukseen osallistuvat yrittäjät saavat konkreettisia työvälineitä ja johtamistaitoja strategian käytäntöön vientiin, yritystoiminnan kasvuun, ulkopuolisten työntekijöiden johtamiseen, riskienhallintaan sekä kannattavuuden ja maksuvalmiuden parantamiseen.

Valmennuksessa rakennetaan jokaisen osallistujan yritykselle menestyvän maatilayrityksen strategia, opetetaan henkilöstöjohtamisen parhaat käytännöt, keskitytään talouden- sekä tuotannonjohtamiseen ja riskienhallintaan sekä opiskellaan oman toiminnan johtamista, ilmaisu-, esiintymis- ja neuvottelutaitoja.  Uutena elementtinä valmennuksessa koulutetaan maatilayrityksen varainhoito sekä liiketoiminnan suojauskeinot.  Tavoitteena on rakentaa jokaiselle osallistujalle tilalle sopivat periaatteet, mitä noudattamalla tilanpitoaikana voi kasvattaa maatalouden ulkopuolista varallisuutta. Osallistujat perehdytetään myös liiketoiminnan suojaamismahdollisuuksiin varainhoidon keinoin. Lisäksi yrittäjät saavat tukea oman yrityksen kehittämiseen suunnatun kehitysprojektin läpiviemiseen huippuasiantuntijoiden avustamana.

Henkilöstöjohtamiseen osaamista ja työvälineitä

Maatilayritysten kasvaessa ulkopuolisen palkkatyövoiman käyttö yleistyy jatkuvasti. Yrityksen johtamisen sekä menestymisen kulmakivistä on onnistuminen henkilöstöjohtamisessa. Usealla tilalla työntekijät vastaavat pääasiassa tuotantotoiminnasta sekä sen tuloksista. Ammattitaitoiset työntekijät yhdistettynä hyvään työilmapiiriin sekä onnistuneeseen johtamiseen takaavat erinomaiset tuotantotulokset ja sen kautta taloudellisen menestymisen.

– Henkilöstöjohtamisen ohella yrityksen menestyksen kulmakiviä on myös kehittävän tilan riskien hahmottaminen ja hallinta. Kurssilla on mahdollista perehtyä useisiin riskienhallinnan keinoihin, jotka liittyvät niin yrityksen vahinko-, henkilö-, toiminnan kuin talouden riskeihin. Riskienhallinta on yksi osa maatilan johtamista, kertoo LähiTapiolan markkinointipäällikkö Pirjo Ristola.

– Olemme kuunnelleet asiakastyössämme sekä aiemmin toteutetuissa johtamisvalmennuksissa maatilayrittäjien tarpeita johtamisosaamisen kehittämiseksi ja niiden keskustelujen pohjalta räätälöineet valmennusohjelman. Ohjelmassamme lähipäivien anti on heti siirrettävissä käytäntöön. Kouluttajina meillä toimii liikkeenjohtamisen ammattilaiset mm. yritysjohtamisvalmennuksiin erikoistunut Martti Tyynismaa, Altinda Oy:stä. Ulkomaanjaksolla pystymme tarjoamaan edelläkävijäkohteita kansainvälisten kontaktiemme kautta. Erityisesti painotamme sisällössä henkilökohtaista kehitystyötä ja kokemusten vaihtoa yrittäjien kesken, mainitsee ProAgria Liha Osaamiskeskuksen toimitusjohtaja Ari Nopanen.

Lisätietoja:

Ari Nopanen, ProAgria Liha Osaamiskeskus, toimitusjohtaja, 0400 432 582, ari.nopanen@proagria.fi

Pirjo Ristola, LähiTapiola, markkinointipäällikkö, 040-5880744, pirjo.ristola@lahitapiola.fi, tavoitettavissa 7.10. alkaen

Martti Tyynismaa, Altinda Oy, toimitusjohtaja, 040 594 1740, martti.tyynismaa@altinda.fi

Kehittävien ja työllistävien yrittäjien johtamisvalmennukseen voi ilmoittautua osoitteessa www.proagria.fi/johtamisvalmennus/lahitapiola

Lisätietoa valmennuksesta löytyy osoitteesta www.proagria.fi/johtamisvalmennus/lahitapiola

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.