Onnistunut laidunnus

07.06.2021

Laiduntsekki-käynnillä kartoitetaan tilalla käytössä olevat laidunnuskäytänteet, niiden toimivuus ja mahdollisuudet kehittää laidunnusta. Ensin on kuitenkin selvitettävä mitä tilalla laidunnuksella tavoitellaan. Ovatko laitumet pelkästään eläinten jaloittelua varten vai tavoitellaanko laitumilta myös ruokinnallisia hyötyjä, maan kasvukunnon parantamista tai vaikka luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Onnistuessaan laidunnuksella voidaan parantaa kotieläintilan kannattavuutta pienentämällä ruokinnan ja lannoituksen kustannuksia, parantamalla eläinten hyvinvointia ja vähentämällä työn menekkiä. Parantunut hyvinvointi näkyy mm. ruhjeiden elpymisenä, parempana jalka- ja sorkkaterveytenä ja parempana lihaskuntona.

Laitumella arvioidaan laitumen riittävyyttä eläimille, selvitetään käytettävien laidunjaksojen ja lepojaksojen pituudet, arvioidaan eläinten laidunkäyttäytymistä, laitumen kasvilajistoa ja lajistossa tapahtuneita muutoksia. Näiden lisäksi tarkastellaan laidunaitojen toimivuus, kulkureitit laitumille ja laidunten vesihuollon toimivuus ja riittävyys. Tärkeä osa laiduntsekkiä on laidunkierron ja mahdollisen lisäruokinnan suunnittelu eläinryhmittäin.

Laiduntsekki -käyntiin sisältyy myös eläinsuojelulain ja eläintenhyvinvointikorvauksen laidunnukseen liittyvien ehtojen kertaaminen ja ehtojen täyttymisen tarkastelu.

Käynnin päätteeksi kirjataan kehitettävät asiat ylös, laaditaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja kirjataan vastuuhenkilöt toimenpiteiden toteuttamiseksi. Laiduntsekki voidaan toteuttaa ruokinnan- ja kasvintuotannon asiantuntijan yhteiskäyntinä ja käynnillä voidaan hyödyntää Neuvo -rahaa. Yhteiskäyntinä laidunnuksen toimivuus voidaan kartoittaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Muista ottaa korjuuaikanäytteitä laitumista ja rehunäytteet myös säilörehuista ennen laiduntsekki-käyntiä, jotta käynnin hyödyt voidaan maksimoida!

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.