Sorkkaterveydellä on merkitystä

12.01.2021
Hyvä sorkkaterveys on kiistatta merkittävimpiä hyvinvointiin ja tuotokseen vaikuttavia tekijöitä karjassa. Sorkkien ja jalkojen terveys vaikuttaa lehmien tuotokseen, kestävyyteen, utareterveyteen ja hedelmällisyyteen. Ontuminen on yksi yleisimmistä syistä lehmän poistoon. Jos karjaan halutaan pitkäikäisiä ja korkeatuottoisia lehmiä, oleellista on huolehtia sorkkaterveydestä. Sorkkaterveyden merkitys on korostunut pihattonavetoiden ja automaattisten lypsyjärjestelmien yleistyessä. Ongelmat jalkaterveydessä vähentävät liikkumista ja heikentävät syöntiä, mikä johtaa eläimen laihtumiseen ja maitomäärän laskuun. Ontumisten taloudellisen tappion on todettu olevan keskimäärin 66 euroa per lehmä.
Karjan säännöllisen tarkkailun avulla monia sorkkaongelmia on mahdollista havaita jo ennen niiden pahentumista. Tällöin ongelmat saadaan hoidettua ajoissa ja vältytään taloudellisilta tappioilta. Tarpeeksi aikaisessa vaiheessa hoidettu sorkkavaiva myös paranee suuremmalla todennäköisyydellä. 
 

Tarkkaile eläinten liikkumista 

Lehmien liikkumista, makuulle menoa ja ylösnousua on hyvä tarkkailla päivittäin. Liikkumisen tarkkailu onnistuu lypsylle tulon tai ulos pääsyn yhteydessä. Seisoma-asentoa ja sorkkia tarkkaillaan eri suunnista lehmien seisoessa parsissaan tai pihatossa ruokintapöydän edessä ja lypsyasemalla. Koko karjan ontumisia olisi hyvä havainnoida tasaisin väliajoin. Tautitilanteen hallitsemiseksi myös olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. Havainnoinnissa hyvänä apuna ovat myös ulkopuoliset asiantuntijat.
 

Asiantuntijat apunasi

Terveet jalat -täsmäpalvelun avulla pääset pureutumaan tilasi jalkaterveyteen yhdessä asiantuntijan kanssa. Asiantuntija käy lävitse tilan sorkkaterveyden tilanteen hyödyntäen sorkkaterveysraportteja ja muita saatavilla olevia terveys- ja tuotosseurantatietoja. Lisäksi havainnoidaan ontumisia, niiden vaikutuksia ja syitä karjassa sekä olosuhteiden ja ruokinnan merkitystä sorkkaterveyden kannalta. Yksittäisten lehmien ja koko karjan arvioinnissa hyödynnetään liikeluokitusta, jossa tarkastellaan lehmän seisoma-asentoa ja kävelyä. Myös lehmän maitotuotosta on hyvä seurata, sillä sen lasku voi kertoa alkavasta sorkkaviasta.
Terveet jalat -täsmäpalvelu tuo varmuutta ja työkaluja jalkaterveyden havainnointiin, mikä mahdollistaa ongelmiin reagoinnin varhaisemmassa vaiheessa. Yhdessä tilanväen kanssa laadittujen toimenpide-ehdotusten avulla löydetään keinoja ylläpitää lehmien jalkaterveyttä, liikkumista ja syöntiä, mikä näkyy hedelmällisyyden parantumisena ja tuotosmenetysten vähentymisenä.
 
 
Hanna Mäki-Asiala
Asiantuntija, maidontuotanto
ProAgria Keski-Pohjanmaa

 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.