Tsek Tsek Eurotsekkiä tekemään

23.02.2021

Eurotsekki on Karjatsekin euroversio. Kun Karjatsekissä keskitytään havainnoimaan navetalla eläimiä ja olosuhteita, Eurotsekissä pureudutaan tilan taloudellisiin lukuihin. Palvelu voidaan tehdä Teams-etäyhteydellä tai perinteisenä tilakäyntinä.

Tulojen virtaa ja menojen kohinaa

Kustannuspuntari on Minun Maatilani -ohjelmistossa tuotostarkkailussa oleville tiloille ilmainen laskuri, jossa selvitetään muuttuvien kustannusten rakenne myytyä maitolitraa kohti. Tietojen siirto tapahtuu WebWakasta automaattisesti. Tuloslaskelmasta ja veroilmoituksesta tiedot siirretään käsin Kustannuspuntariin. Sen voi tehdä asiantuntija tai tilanväki itse. Kustannuspuntarissa tulosvertailu onnistuu muiden samankaltaisten tilojen tai alueellisesti valittujen tilojen tuloksiin.

Kipukohtien ja hukkien selvittely

Mittaamalla tilan omaa tulosta ja vertaamalla sitä muiden saamiin tuloksiin päästään hyvin kartalle siitä, onko omalla tilalla jäänyt joku asia vähemmälle huomiolle. Kun asiaan paneudumme, tuloskin paranee. ProAgrian verkkopalveluissa Tilakunto antaa suuren määrän vertailuaineistoa siitä, miten tila sijoittuu missäkin tunnusluvussa. Tilakunnon prosenttijakaumasta voidaan miettiä tilalle sopivat askeleet, kun tavoitellaan parempaa tulosta. Vuosivertailu näyttää, millainen kehityspolku tilalla on ollut viimeisen viiden vuoden aikana.

Entten tentten, poistanko vai enkö poista

Ruokinnan seuranta ja suunnittelu on kätevä työkalu kustannusten seurantaan lyhyellä aikavälillä. Käytännön toimenpiteiden suunnittelua voi helpottaa, jos rahavirtoja mietitäänkin euroa eläintä ja kuukautta kohti eikä senttiä litraa kohden. Jos eläimille on poistotarvetta normaalia enemmän, huomiota kannattaa kiinnittää myös tulon menetyksiin, jotka jäävät saamatta, jos karjassa on kipuileva eläin.

Ja kuka niitä seuraa?

Bisnes+:aan tilat voivat itse valita haluamansa tunnusluvut ja määrittää raja-arvot missä minkäkin tunnusluvun tulisi pysyä. Värikoodit helpottavat seurantaa. Bisnes+ on osa Minun Maatilani -ohjelmiston etusivua. Se kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Koelypsyjen kausiraportin vuosittaiset tavoitteet, samoin kuin vuosivertailu, on syytä päivittää vastaamaan tämän hetken tilannetta. Näihin kaikkiin voidaan paneutua yhdessä asiantuntijan kanssa ja miettiä tilakohtaisia tavoitteita.

 

Tuija Korpela
Maidontuotannon erityisasiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa

 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.