Viljantuotannon ennakkotulokset 2016 - tappiollinen tulos jatkuu viljatiloilla

21.11.2016

Nykyinen viljan hintataso ei riitä kattamaan viljelystä aiheutuvia kustannuksia, vaan viljan viljelyn tulos menee vuonna 2016 reilusti tappion puolelle jo neljättä vuotta peräkkäin. Tilanne on kestämätön erityisesti alueilla, joissa viljan satotaso on korkeintaan valtakunnan keskitasoa, ja toisaalta tilanteissa, joissa viljan laatu ei ole riittävä esimerkiksi hometoksiinien takia. Viljasatojen pitäisi olla 5 000 – 6 000 kiloa hehtaarilta, jotta viljely näillä hinta- ja kustannussuhteilla saadaan kannattavaksi. Öljykasvien osalta tilanne on parempi. Kannattavaan tulokseen vaaditaan 1 850 kilon hehtaarisato.

 

Keskimäärin viljat tekevät valtakunnan keskisadoilla, 3 300 - 3 900 kg/ha, ja tämän hetken hinta- ja kustannussuhteilla tappiota noin 300 euroa hehtaaria kohti. Viljoista kevätvehnän ja mallasohran tulos 150 euron tonnihinnalla on parhain, mutta niilläkin tappiota syntyy noin 280 euroa hehtaarilta. Rukiin 160 euroon tonnilta tippunut hinta vie tuloksen rehuviljojen kanssa samaan, yli 300 euron tappioon. Öljykasveilla 1 300 - 1600 kilon hehtaarisadolla ja härkäpavulla 2 800 kilon hehtaarisadolla tappio on 120 euroa hehtaarilta. Ainoastaan kuminan tulos 700 kilon hehtaarisadolla on voitollinen, hieman vajaa 100 euroa hehtaarilta.

 

Toteutuneet sadon määrät vaikuttavat tulokseen merkittävästi. Jos sadot ovat valtakunnan keskisatoja selvästi paremmat, vähenee tappion määrä, vaikka kustannuksissa olisikin jonkin verran nousua. Luonnollisesti myös saatu sadon hinta vaikuttaa.

 

Tulokset käyvät ilmi ProAgrian Lohkotietopankin viljojen, öljy- ja palkokasvien sekä kuminan tuotantokustannuslaskelmien pohjalta lasketuista ennakkotuloksista vuodelle 2016. Kasvikohtaiset kannattavuustulokset tarkentuvat alkuvuodesta, kun tilakohtaiset laskelmat toteutuneista tuotoista ja kustannuksista valmistuvat ProAgrian ViljelyKasvu -ryhmissä.

 

Viljatilojen tulos paranee viljelyä monipuolistamalla

 

Nyt kun viljan markkinahinnoissa ei ole näköpiirissä nousua, on tärkeää pohtia pellon käytön suunnitelmia ensi vuodelle ja laskea mitä kannattaa viljellä. Viljan ja öljykasvin välinen hintasuhde on nyt selvästi edullisempi öljykasveille. Lannoituskustannukset tulevat alenemaan noin 50 euroa hehtaarilta, mutta se ei riitä vielä nostamaan viljan taloudellista tulosta plussalle. Viljaa ei kannata edelleenkään tuottaa matalilla satotasoilla heikkokuntoisilla peltolohkoilla. Viljelyn kokonaiskustannuksien kattamiseen tarvitaan tuet huomioiden vähintään 700 euron satotuotot hehtaarilta, jotta viljely olisi kannattavaa. Tämän takia omien tuotantokustannusten laskeminen on hyödyllistä ja auttaa arvioimaan, millaista sadon määrää tai tuottoa hehtaarilta on saatavissa - ja toisaalta tarvitaan - ylläpitämään viljelyn taloudellisuus.

 

Peltolohkoilla, joilla sato jää useina vuosina alle tavoitellun, kannattaa hyödyntää tukijärjestelmän mahdollisuudet vaihtoehtojen tai välivuoden hakemiselle viljalle, pellon käytön monipuolistamiseen tai maan kunnostamiseen. Kolmen tonnin viljan hehtaarisatoon verrattuna luonnonhoitopeltonurmi on kannattavampi vaihtoehto ja samalla saadaan hyötyä maan kasvukunnon parantamiseksi. Varjoisat, metsän reunustamat pienet lohkot kannattaa taas suunnata riistapelloiksi.

 

Vuodelle 2017 tehtyjen ennakkolaskelmien mukaan viljavaltaisen viljelyn tulos paranee 7 600 euroa 100 hehtaarin pinta-alalla vuodessa, jos vilja-alaa pienennetään noin kolmannes ja suunnataan vapautuva ala öljy- ja palkokasvien sekä kuminan viljelyyn. Viljan hinnan noustessa 20 euroa tonnilta nykyisestä tasosta, ero on edelleen 4 600 euroa monipuolisemman kierron hyväksi.

 

Lisätietoja: Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.