Viskuri, maaseutuyrittämisen kehittämishanke

 
Viskurilla maaseutuyrittäjän villitkin ideat voivat olla kultahippuja
 
Vanhastaan VISKURILLA eroteltiin jyvät akanoista. Nyt VISKURILLA annetaan hyvien ideoiden kasvaa ja tehdä tulosta. Villeistä ideoista voi kehittyä suorastaan kultahippuja, kun pohditaan porukalla mm. oman liikeidean jalostamista liiketoiminnaksi, kuinka parhaiten erikoiskasveista saadaan euroja, biokaasusta potkua tai millaisella yhteistyöllä parannetaan maaseutuyrittäjien jaksamista ja taloutta tai oman kylän/kunnan palvelutarjontaa.
 
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallinnoima kolmivuotinen Viskuri-hanke auttaa yrittäjälähtöiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on uusien yhteistyötapojen, uusien yhteistyökumppanuuksien ja uusien yhteisyrittäjyysmuotojen selvittäminen ja käytäntöön siirtäminen. Mallia haetaan jo toimivista suomalaisista ja kansainvälisistä yhteistyömuodoista.
 
VISKURI – hankkeessa on tavoitteena saada mukaan maaseutuyrittäjiä, joilla on halu kehittää yrityksensä toimintaa. Hanketarjonta on pääasiassa kehittämisryhmiä, joissa haetaan tietoa jatkossa tehtävien yrityskohtaisten päätösten tueksi. Kehittämisryhmä voidaan perustaa, kun saadaan ka 3-5 yritystä saman teeman ympärille. Yrittäjäkohtainen osallistumismaksu on 400 €.

Mikäli maatilojen välille halutaan yhteistoimintaa (esim. sadonmyynti-hiehon kasvatus-konetyö-työvoiman osto/tarve-maidontuotanto), kannattaa kysyä VISKURISTA, onko perusteilla ryhmä, johon voisi liittyä mukaan.

VISKURI- hanke ei ole tarkoitettu yksistään maatiloille, vaan kehittämisryhmä voidaan perustaa myös muista maaseudun yrityksistä (esim. elintarvike- tai metallipuolen pk. yritys, koneyhteistyö, ympäristöteknologia tai vaikka työosuuskuntatoiminta). 

Tällä hetkellä ajankohtaista on yhtiöittäminen ja yhteisnavetta sekä erikoiskasvit. Näihin otamme mielellämme lisää yrittäjiä.

Kasviviljelyn osalta pohditaan tuottoisampien viljelykasvien viljelyä. Mikäli esim. suurimokaura, tattari tai kvinoa kiinnostavat, kysy mahdollisuutta päästä uusiin erikoiskasvi – ryhmiin. 

Viskuri on maaseutuyrittämisen kehittämishanke.
Aikataulu: 16.03.2016 - 15.03.2019
 
Kohdealue: Keski-Pohjanmaan maakunta ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista Sievi ja Reisjärvi
 
Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Rahoittaja: Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Liitot, Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, hankkeeseen mukaan lähtevät toimijat ja ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
Aikataulu: 16.03.2016 - 31.03.2020 .
 

 

Viskuri-hankkeen kauraretki ja opintomatka Kinnusen Myllyllä 15.8.2018. Matkakertomus on luettavissa tästä.

 
Yleiskuva koeruuduista
 

 

Viskuri-hankkeen opintomatkan matkakertomuksen 25.-28.9.2017 Itävaltaan voit lukea täältä

 

Opintomatkan matkakertomus Agritechnica-messuilta 13.-16.11.2017 on luettavissa tästä. Messumatka sisälsi tilakäyntejä.

Hanhenjalat ja erilaiset mekaaniset harat olivat myös varsin näkyvästi messuilla. Halleihin oli tuotu myös havaintoruutuja demonstroimaan koneen toimenpiteitä tai työn tuloksia (mm. kylvötiheys tai riviväli). 


Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut