Eero Hakala

Olen toiminut Keski-Pohjanmaalla kalatalousneuvojana neljännesvuosisadan ja pitkän työhistoriani sekä koulutukseni (iktyonomi) ansiosta tunnen maakunnan makeiden vesien kala-asiat varsin hyvin.  Erityisosaamistani on virtavesien kala- ja rapukantojen hoito sekä virtaavien vesien kunnostustoimiin kuuluvat selvitykset ja suunnittelu sekä työnjohtotehtävät.  Olen aktiivisesti osallistunut myös järvivesien hoitohankkeisiin (mm. koekalastukset ja muut kalastoselvitykset, kalojen poistopyynnit, käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä muu kalakantojen ja -vesien hoidonohjaus).
 
Työn kuvaan kuuluvat niin ikään kalojen luonnonravintolammikkoviljely ja pienimuotoinen laitosviljely ja niiden ohjaus Keski-Pohjanmaalla.  Olen kasvattamisen ohella järjestellyt onkikokoisia ja pienempiä kalaistukkaita sekä rapuja alueen kalavesien ja -kantojen käytön ja hoidon tarpeisiin.  
Perustyöhöni kuuluvat myös Keski-Pohjanmaan alueen osakaskuntien ja kalastusalueiden toiminnan neuvonta sekä kalatalouden edunvalvonta.  Osallistun yhteistyöhakuisesti lukuisten vesienhoidon, kalatalouden ja ympäristönhoidon parissa työskentelevien työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan.  
 

Hankkeet

  • Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä, vähentää vesistökuormitusta ja parantaa hankealueen vesistöjen tilaa.

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.