Kiljanjärven ja sen yläpuolisen vesistön kunnostuksen esiselvityshanke

Kiljanrannan kyläyhdistys r.y teki keväällä 2014 kunnostushankealoitteen Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne, ja – ympäristökeskukselle vesistöjen tilan parantamisesta Kiljanjärven vesistön yläpuolisella alueella. Ilman kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä järvien tila heikkenee, leväkukinnot yleistyvät ja järvien virkistyskäyttömahdollisuudet heikentyvät. Kyläyhdistyksen aloitteen mukaan Kiljanjärven kalakanta kärsii heikosta veden laadusta, sekä voimakkaasta säännöstelystä.

Tutustu Kiljanjärven toimenpidesuunnitelmaa

Liitteenä:

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.