Tehoa nurmentuotantoon pienryhmätoiminnasta

Kuvassa ProAgria Länsi-Suomen nurmentuotannon Huippuosaaja Anu Ellä
Nurmituotannon kehittäminen koostuu perusasioiden tarkentamisesta ja mahdollistaa merkittävää säästöä pellon kustannuksissa ja karjan ruokinnassa. Nurmiasiantuntijan ja viljelijänurmiryhmän mukaanotto kehittämiseen auttaa löytämään oikeat muutostoimet, kun halutaan parantaa säilörehutoimintaa. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa on usein helpompi pohtia missä todella mennään ja mihin ollaan menossa ja miten, kertoo valtakunnallinen nurmituotannon huippuasiantuntija Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta.
 
Moni nurmituotannon tehostaja on mukana ProAgrian benchmarking-nurmiryhmissä, joita toimii eri puolella Suomea. Tilakohtainen neuvonta tukee ryhmässä löytyneiden ideoiden toteutuksessa ja seurannassa. Ryhmässä uutta tietoa sovelletaan käytännönläheisesti ja etsitään parhaita käytäntöjä ryhmän tilojen toimintatavoista.  
 

Miten pienryhmä toimii?

 
”Pienryhmässä verrataan oman tilan toimintaa muiden saman oloisten tilojen toimintaan. Ryhmän alkuvaiheessa kartoitetaan, mitkä ovat tilakohtaisesti tärkeimmät kehityskohteet. Tavoitteena on, että jokainen tunnistaa oleelliset ongelmakohtansa ja paneutuu niiden parantamiseen toisten testattuja tehostamisvinkkejä hyödyntämällä”, sanoo Ellä. 
 
Tilan säilörehun tuotantokustannusrakenteen läpikäyminen sekä peltojen havainnointi kasvustokäyntien avulla avaa silmät tilan vahvuuksiin ja keskeisiin ongelmakohtiin. Omien valintojen kyseenalaistaminen ja toisaalta arvostaminen on helpompaa, kun säilörehuprosessin eri vaiheet käydään porukalla tarkasti läpi vertailemalla esimerkiksi eri tekniikalla ja kylvöseoksella aikaansaatua tiheyttä kasvustossa tai työhön kuluvaa aikaa siilolla. Havaintoja verrataan aikaansaatuun säilörehun laatuun, määrään ja hintaan. 
 

Tavoitteena parantaa yrityksen tulosta

 
Laadukas säilörehu helpottaa ruokintaa, joten aikaa kannattaa käyttää oleellisten säilörehutoimien suunnitteluun ja seurantaan. Kokemusten avoin vaihto ja toisilta oppiminen tuo ryhmän viljelijöille taloudellista hyötyä, kun kaikkea ei tarvitse kokeilla itse. ”Laadukkaan säilörehunurmen merkitys koko tilan talouden hallintaan on usein ajateltua suurempi.  Ryhmään ja tarkennettuun rehuntuotannon suunnitteluun käytetylle ajalle saa reilusti vastinetta, kun ruokinta muuttuu ja helpottuu optimisäilörehun ansiosta”, muistuttaa Ellä.
 

Ryhmässä puhutut asiat ovat luottamuksellisia

 
Saman alan yrittäjien tapaaminen ja ammattikeskustelu ohjaajan tukemana vahvistaa sosiaalista verkkoa ja rohkeutta muuttaa omia totuttuja tekemisen tapoja. Avoin kokemusten ja näkemysten jako on innostanut pohtimaan asioita uudella tavalla ja hakemaan edelleen lisää tietoa. Nurmiryhmissä innostus tarttuu.      
 

Miten pienryhmä toimii? Salon benchmarking-pienryhmän pellonpiennartilaisuus 1.7.2013

 
 
Kiinnostaako pienryhmätoiminta?  Ota yhteyttä oman alueesi ProAgrian nurmentuotannon asiantuntijaan.
 

Jaa

Referenssit

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut