Työohjejärjestelmä

ProAgriasta saatavia uusimpia palveluja on Standard Operating Procedure eli SOP-työohjejärjestelmä, joka sisältää kuvitetut, lyhyet ja selkeät työohjeet. Maitotilan jokapäiväisiin töihin liittyviä valmiita työohjejärjestelmiä on kahdeksan. Tarpeen mukaan ”soppeja” voidaan laatia mihin tahansa työvaiheeseen.
 

 

Työohjejärjestelmästä apua jokapäiväisiin navetan töihin

 

Kun työtä tekee useampi kuin yksi ihminen, nousevat esille erilaiset tavat tehdä työtä. Toimivien työohjeiden avulla varmistetaan, että työ tehdään siten kuin yrityksessä on sovittu. Eri ihmiset ymmärtävät asioita eri tavalla. Tärkeät työvaiheet pitää määritellä tarkasti ja yksiselitteisesti, jottei tulkinnan varaa jää.

 
Kuvitetut, lyhyet ja selkeät työohjeet liittyvät maitotilan jokapäiväisiin töihin. Saadut hyödyt ovat ilmeiset. Esim. appeen teosta tanskalaiset kertoivat esimerkin kahdesta työntekijästä, jossa toinen appeenjakaja oli holvannut turhaan rehua epäselvien ohjeiden vuoksi. Ylimäärä maksoi 55 000 e/ v. Muita työohjeita saatuja hyötyjä ovat olleet nopeampi ja varmempi perehdytys, vähemmän sairaita tai kuolleita eläimiä, parempi hedelmällisyys ja suurempi rahallinen tulos.
 
 

Käyttäjäkokemukset puhuvat puolestaan

 

eteliläinen Eteläkangas Ay on testannut tanskalaisten SOP-työohjetta MaitoManagement 2020 – hankkeessa. – Rutiineja pitää miettiä ja kehittää paremmiksi. Aiemmat työohjeet oli puristettu A4-kokoon kohteittain. SOP-ohjeistus on paremmin jäsennelty ja yksityiskohtaisempi, kuvien ansiosta myös havainnollisempi, kertoo Jussi Tunkkari.
 
Jussi Tunkkari kertoo että uudet työntekijät varmistavat osaamisensa alkupäivinä pariin otteeseen. – Myöhemmin muiden tekemisistä ei ole selkeitä havaintoja, mutta kun itse on tehnyt jotakin työvaihetta, huomaa kansion olevan eri asennossa, eli kyllä sitä aina joku katsoo, toteaa Tunkkari.
 
Jussi Tunkkarin mielestä työohjeistus sopii kaikille lomittajaa tai ulkopuolista työvoimaa käyttäville tiloille. Ohjeiden laatimisessa ja ajantasaistamisessa myös kehitetään työmenetelmiä ja vertaillaan erilaisia tapoja tehdä samaa työtä. – Meillä lypsyssä käytettyjen aineiden annostelutavan muutos toi 20 minuutin aikasäästön yhdessä lypsykerrassa. Lypsyn päivittäinen työaika lyheni 40 minuuttia! Myös vasikkapuolella ohjeiden tulon jälkeen ovat tulokset parantuneet. Sen sijaan lomittajan ja satunnaisen vasikanjuottajan eli lasten perehdyttäminen on vienyt vähemmän aikaa ja lisäkysymyksiä perusrutiineista on vähän tai ei ollenkaan, kertoo Jussi Tunkkari.
 
Kestävissä muovitaskuissa navetan työohjeet pysyvät siisteinä ja ovat helposti korvattavissa päivitetyillä ohjeilla. SOP-työohjejärjestelmä sisältää kuvitetut, lyhyet ja selkeät työohjeet, jotka liittyvät maitotilan jokapäiväisiin töihin. Ohjeet helpottavat erityisesti lomittajien ja palkatun työvoiman työhön opastusta.
 
Tanskalaisen neuvontajärjestön Videncentret for landbrugin kehittämä Standard Operating Procedure eli SOP-työohjejärjestelmä sisältää kuvitetut, lyhyet ja selkeät työohjeet, jotka liittyvät maitotilan jokapäiväisiin töihin. 
 
 
Valmiita navetan työohjejärjestelmiä on kahdeksan:
 1. vasikoiden hoito
 2. poikiminen
 3. umpeenlaitto
 4. lisääntyminen
 5. ruokinta
 6. lypsy
 7. tautisuojaus
 8. sorkkaterveys.

Katsele tanskalaiskokemuksia työohjeista videoleikkeessä.

Lisätietoa ja tilaukset

 
Lisätietoa ja tilaukset: Liisa Koskela, puh. 050 5120 615, liisa.koskela@proagria.fi
 
 

Jaa

Materiaalit

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
  Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut